SSRI:n haittavaikutuksia

Masennuslääkkeinä käytetyillä aineilla on monenlaisia haittavaikutuksia. Haitat ovat varsin yksilökohtaisia ja eri aineet tuottavat erilaisia haittoja.  Monet masennuslääkkeet muuttavat muiden lääkkeiden vaikutusta.

Haitat tulkitaan usein osaksi masennusta eikä masennuksen hoitoon käytetyn aineen vaikutukseksi.
Aiemmin suosittujen trisyklisten aineiden sijaan nykyään ovat yleistyneet SSRI-aineet, koska niillä toivottiin olevan vähemmän haittoja kuin trisyklisillä aineilla.

Valitettavasti myös SSRI:t tuottaa runsaasti haittavaikutuksia käyttäjilleen. Niistä puhutaan vähän. Siksi moni niistä kärsivä joutuu ihmettelyn ja epäuskon kohteeksi.

leisimmin käytettyjen SSRI-aineiden tunnetuimpia haittavaikutuksia.

Seksuaalisen toiminnan häiriöt

Tunne-elämän kaventuminen

Riippuvuus ja ”lopetusoireet”

Itsemurha-alttius ja itsemurhat

Akatisia

Vihamielisyys ja väkivalta

Serotoniinioireyhtymä

Huimaus ja kaatuilu

Liikenneonnettomuudet

Veren suolapitoisuuden lasku eli hyponatremia

Sydänvaivat

SSRI ja raskaus

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Muita haittoja

Serotoniini , jonka määrään aineilla vaikutetaan, osallistuu hyvin laaja-alaisesti kehon eri säätelytoimintoihin. Valtaosa sen reseptoreista eli serotoniinin vastaanottajista sijaitsee suolistossa. Serotoniinin määrää lisäävät aineet vaikuttavat kaikkiin serotoniinin vastaanottajiin, ei pelkästään aivoissa oleviin kohdealueisiin. Siten SSRI-aineet muuttavat koko kehon toimintaa epänormaaliksi.

Masentuneilla, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet masennuslääkkeitä, ei ole havaittu serotoniinin puutosta ennen SSRI-aineiden käytön aloittamista. SSRI-aineet kuitenkin säätävät koko kehon serotoniinitason poikkeuksellisen korkeaksi. Keho pyrkii sopeutumaan epänormaaliin tilaan mm. vähentämällä omaa serotoniinin tuotantoaan.

Kun SSRI:n käyttö lopetetaan, keho joutuu uuden haasteen eteen, koska serotoniinia ei enää olekaan ylen määrin. Tämän käyttäjä kokee vieroitusoireina. Silloin kyseessä on serotoniinin puutos.

Halloween, Kauhu, Pelko, Huumori, Hauska, Komedia