Pöytäkirjat, esityslistat ja muut sellaiset

Lotan to do lista

Web-ryhmä:

‒        Nettisivujen päivityksen opettelua

‒        Nettisivujen rakenteesta: mitä tietoa minnekin, erityisesti tapahtumista ja kokouksista tiedottamisen selkeyttäminen

‒        Milloin, miten ja missä web-ryhmä kokoontuu jatkossa

‒        Miten hoidetaan web-ryhmän keskinäinen yhteydenpito

Tiedotusryhmä:

‒        Viestintäsuunnitelman teko  kuluvalle vuodelle (yhdistyksen sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä,

viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, vastuut, aikataulut jne.)

‒        Sovitaan tapahtumista tiedottamisen käytännöt, aikataulut ja vastuut

‒        Milloin, miten ja missä tiedotusryhmä kokoontuu jatkossa

‒        Miten hoidetaan tiedotusryhmän keskinäinen yhteydenpito

Hallituksen kokous:

‒        Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle à kirjalliseen muotoon

‒        Talousarvio kuluvalle vuodelle à kirjalliseen muotoon

‒        Rahoituksen miettiminen

‒        Tilavuokra-asiat

‒        Jäsenluettelo ajan tasalle/jäsenmaksujen kerääminen (tili toivottavasti saatu auki 5.6. mennessä)

‒        Vastuiden jakoa esim. tapahtumien järjestämiseen liittyen (kuka tekee mitä ja milloin)